Đáp án thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 (tất cả mã đề)

Tổng hợp - Theo kenh14.vn

Độ dài và khó của môn thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 đã khiến nhiều thí sinh bối rối vì đây không phải là môn thế mạnh.

Chiều nay, thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019. Dưới đây là đáp án thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019:

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 401 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 402 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 403 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 404 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 405 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 406 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 407 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 408 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 409 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 410 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 411 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 412 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 413 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 414 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 415 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 417 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 418 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 419 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 420 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 421 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 422 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424 THPT Quốc gia 2019

Toàn cảnh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Cập nhật nhanh nhất đề thi và đáp án từ Bộ GDĐT. Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2019 theo SBD chính xác nhất tại ĐÂY.

Tin mới trong ngày

Video