Bài kiểm tra tiếng Việt cho người nước ngoài toàn ca dao tục ngữ, dân bản địa cũng tiền đình vì khó

Tổng hợp - Theo kenh14.vn

Người Việt còn thấy khó, không biết người nước ngoài có vượt qua nổi bài kiểm tra này không?

Tiếng Việt vốn là một ngôn ngữ phong phú và giàu màu sắc, cũng bởi thế mà trở nên vô cùng khó học đối với những ai sinh ra không sử dụng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ. Ngoài hệ thống từ ngữ, Việt Nam cũng có kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ đồ sộ do cha ông để lại đến nỗi chính cả người Việt còn không tự tin nhớ hết. Ấy thế mà, những sinh viên nước ngoài học tiếng Việt phải trải qua bài tập về ca dao, tục ngữ cực khó.

Dân mạng gần đây lại truyền tay nhau một bài kiểm tra của các sinh viên nước ngoài. Bài tập này yêu cầu sinh viên nghe câu ca dao, tục ngữ bị khuyết nhiều chỗ, sau đó, tìm từ thích hợp để điền vào phần có đánh dấu sao (*).

Các câu hỏi đều là những tục ngữ, ca dao dân gian của Việt Nam mà với nhiều gen Z, chắc hẳn đọc qua sẽ thấy lạ lẫm lắm. Chẳng hạn:

(21): Thà rằng / * /... /... /.../ lời. (các lựa chọn: bát cơm rau / còn hơn cá thịt / ăn/ nói nhau nặng)

(22): Nghèo ... /... /... / * / nghèo. (các lựa chọn: tiền nghèo bạc / nhân nghèo nghĩa / chả cho là / thì lo, nghèo)

(23): Xưa nay /... / * /... / ... / hay. (các lựa chọn: mình thì / thế thái nhân / thì đẹp, văn/ tình, vợ người)

(24): Thế gian /... / ... / * / ... / lành. (các lựa chọn: còn dại chưa / áo rách, chết / khôn. sống mặc / chôn áo)

(25): Đồng /... / * /... / ... / người. (các lựa chọn: không hồ, sao / khéo tô mặt / tiền không phấn / mà khéo điểm)

(26) Càng / * /... /... /.../ lâu. (các lựa chọn: càng phai, thoang / thoảng hoa nhài / mà lại thơm / thắm thì lại)

(27): Cây /... / * /... / ... / con. (các lựa chọn: mẹ hiền lành/ cũng xanh, cha/ xanh thì lá / để đức cho)

(28): Rượu /... / * /... / ... / nhàm. (các lựa chọn: cũng say, người / dẫu hay cũng / nhạt uống lắm / khôn nói lắm).

Bài tập này có thời gian làm bài là 6 phút. Với người Việt, bạn có thể giải quyết hết các câu trên trong thời lượng đã cho?

"Nữ hoàng" ca dao tục ngữ của showbiz không biết có vượt qua bài test này?

Sau đây là đáp án tham khảo dành cho những bạn còn đang "lóng ngóng" tìm câu trả lời:

(21): Thà rằng ăn bát cơm rau/ Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời

(22): Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo/ Nghèo tiền nghèo bạc chả cho là nghèo

(23): Xưa nay thế thái, nhân tình,/ Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay

(24): Thế gian còn dại chưa khôn,/ Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành

(25): Đồng tiền không phấn, không hồ/ Sao mà khéo điểm, khéo tô mặt người

(26): Càng nồng thì lại càng phai/ Thoang thoảng hoa nhài mới được thơm lâu

(27): Cây xanh thì lá cũng xanh/ Cha mẹ hiền lành để đức cho con

(28): Rượu nhạt uống lắm cũng say/ Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.

Tin mới trong ngày

Video